Bosch GSB 12V-30 – Khoan pin không chổi than, có khoan búa, nhỏ gọn, mạnh và pin lâu