Cáp Duratex C-Lightning Belkin, chất lượng thật sự