Thu nhập của bà Hương tăng hơn 3 tỷ đồng so với năm 2019. Ngoài ra, bà có thêm thù lao 111 triệu đồng khi kiêm nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị.

Bà Hương sinh năm 1971, được công ty giới thiệu là Tiến sĩ khoa học kinh tế, thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh. Bà gắn bó với Kinh Bắc từ ngày đầu thành lập nên hiểu rõ điểm mạnh yếu, giúp công ty vượt qua nhiều khủng hoảng. Tính đến cuối năm ngoái, bà Hương còn sở hữu gần 300.000 cổ phiếu KBC, tương đương khoảng 12 tỷ đồng theo thị giá hiện tại.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ảnh: Website Kinh Bắc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ảnh: Website Kinh Bắc.

Thu nhập của bà Hương cao hơn tổng thu nhập của các phó tổng giám đốc và kế toán trưởng cộng lại. Ba cá nhân đảm nhận các chức vụ này nhận tổng cộng 8 tỷ đồng trong năm qua. Hội đồng quản trị của Kinh Bắc chỉ có một người không nhận thù lao là Chủ tịch Đặng Thành Tâm.

Thu nhập của ban lãnh đạo Kinh Bắc tiếp tục tăng dù kết quả kinh doanh năm ngoái sa sút, nhiều chỉ tiêu tài chính không hoàn thành. Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty có tổng doanh thu hợp nhất 2.468 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước và chỉ đạt 77% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế giảm đến 69%, xấp xỉ 320 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 39% kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị Kinh Bắc đang đề xuất giữ lại lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019 để “thực hiện chiến lược phòng thủ ngừa diễn biến xấu ảnh hưởng đến dòng tiền”. Công ty sẽ huỷ các phương án phân phối lợi nhuận (chia cổ tức tối thiểu 10% bằng tiền mặt) đã thông qua tại phiên họp thường niên năm ngoái.

Ban lãnh đạo công ty lý giải, dịch bệnh khiến kế hoạch hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án bị ảnh hưởng, kéo theo kế hoạch bàn giao đất cho khách hàng nước ngoài bị chậm. Do đó, dòng tiền của công ty chỉ đảm bảo việc thanh toán nợ đến hạn và nộp tiền sử dụng đất 3.500 tỷ đồng cho dự án khu đô thị Tràng Cát để hưởng lợi về giá vốn.

Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu năm nay tăng vọt lên 6.600 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng khoảng 7 lần, lên 2.000 tỷ đồng. Công ty dự tính thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng thông qua vay tín dụng và phát hành trái phiếu để đầu tư hạ tầng dự án và bổ sung vốn lưu động.

Thiên Ngân