Cựu kỹ sư NASA chế tạo robot xếp domino lập kỷ lục thế giới

 
 

Video: Interesting Engineering