Đừng lo nếu sau khi tiêm vaccine mà không thấy bị phản ứng gì anh em nhé