Huawei P50 Pro: không 5G và Android là trở ngại lớn