Bộ Xây dựng đã có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 (Chương trình 567) vào thực tế và khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung trong những năm gần đây.

Cụ thể như ưu đãi về thuế suất, thuế nhập khẩu đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên/năm trở lên.

Các dự án đầu tư sản xuất các loại vật liệu xây không nung nhẹ có tên trong danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu. Dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nếu đáp ứng về địa bàn thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đặc biệt, được miễn tiền sử dụng đất nếu dự án được đầu tư tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; giảm 30% tiền sử dụng đất nếu dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư không thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; được miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…

Theo Bộ Xây dựng, trước khi có Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, số liệu thống kê vào năm 2009 cho thấy, trên toàn quốc đã sản xuất được khoảng 23 tỷ viên gạch quy tiêu chuẩn (QTC); trong đó vật liệu xây không nung chỉ chiếm khoảng 8%, gạch đất sét nung 92% (trong số gạch nung có gạch sản xuất bằng công nghệ lò tuynel chiếm 57%, lò thủ công chiếm 38%, các loại lò khác chiếm 5%).

Số lượng lò gạch thủ công ở một số tỉnh vẫn còn cao như An Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đồng Tháp, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Kon Tum, Vĩnh Long. Đặc biệt có một số tỉnh có số lượng lò đứng thủ công lớn nhất toàn quốc là Bắc Giang 2.500 lò, An Giang 1.551 lò, thành phố Hà Nội 1.100 lò.

Sau một thời gian triển khai thực hiện Quyết định 567, hiệu quả đạt được tại các địa phương khá rõ rệt. Hiện nay có 8 tỉnh đã xây dựng Lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trình Bộ Xây dựng thẩm định và ban hành là các tỉnh: Kon Tum, Quảng Ngãi, Bến Tre, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Đắk Nông và Lào Cai.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến hết năm 2012, trên phạm vi toàn quốc đã đầu tư các dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung với tổng công suất khoảng 5,4 tỷ viên QTC, so với sản lượng vật liệu xây sản xuất năm 2012 chiếm 27%. Trong đó, gạch xi măng cốt liệu là 4 tỷ viên và gạch bê tông nhẹ là 1,4 tỷ viên. Như vậy, sau gần ba năm thực hiện việc đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung của các doanh nghiệp là rất khả quan, đạt mục tiêu Chương trình 567 đề ra là vật liệu xây không nung chiếm từ 20-25% sản lượng vật liệu xây dựng.