Reivew MOFT Snap-on: Chiếc ví Magsafe đa năng dành cho iPhone 12