Review Combo mình dùng pha espresso. Ngon như cafe vợ người ta.