Review đèn pin EDC Nicron B74e dùng được pin AA và pin 14500.