CafeLand – Tại Hội thảo “Công nghệ ổn định và tái sử dụng bùn đỏ”, Công ty Paratech global LLC (Hoa Kỳ) đã giới thiệu quy trình công nghệ biến đổi bùn đỏ thành cặn bôxít ổn định (SBR) có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng cùng các loại vật liệu khác.

SBR có tính khả thi về mặt kinh tế và an toàn về môi trường. Bùn đỏ qua quá trình xử lý sẽ thu được 12,8% nhôm hydroxit, 6,5% natri hydroxit và 80% SBR.

Theo đó, hỗn hợp SBR có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, gạch xây không nung, gạch lát nền và bê tông xây dựng rất hiệu quả.

Ngoài ra, SBR dùng để hoàn thổ các mỏ đã khai thác sẽ rất tốt vì nó có tác dụng tăng năng suất cây trồng, đảm bảo vấn đề môi trường cho các khu khai thác. Công nghệ này không có chất thải vì toàn bộ nước được lọc thành nước sạch, các hóa chất được thu hồi để tái sử dụng nên giá trị bảo vệ môi trường cao.

Ở Việt Nam Công nghệ chế biến bô xít và tồn chứa bùn đỏ được sử dụng ở 2 dự án Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông).