Sinh viên chế tạo và phóng thành công tên lửa

 
 

Video: China News