Bàn phím QWERTY ra đời như thế nào?

 
 

Đồ họa: Grand supe