Thích Magic Keyboard nhưng lại muốn chất bàn phím cơ – Keychron K3v2 là sự lựa chọn của mình