CafeLand – UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng không nung, hạn chế sử dụng gạch đất sét nung.

Sử dụng vật liệu không nung để không gây ô nhiễm môi trường.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở-ban-ngành, UBND các quận-huyện phối hợp, hỗ trợ Sở Xây dựng trong công tác rà soát, lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND ngày 28/1/2013 của UBND TP về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn TP.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sử dụng gạch đất sét nung, tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý…

Được biết, gạch không nung sử dụng các nguồn nguyên vật liệu chính trong tự nhiên như: đá, cát, vôi, thạch cao, xi măng và bột nhôm,… không sử dụng đất sét và không qua giai đoạn nung đốt nên không gây ảnh hưởng đến môi trường.