Trên tay bàn phím cơ Anne Pro ver 2 sau 3 năm sử dụng và hành trình Upgrade lên Custom