Yếu tố giúp bảo tháp nghiêng 7 độ không sập

 
 

Video: Pear Video.